รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม...อ่านต่อ
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำรวยการวิทยาลัย จัดกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้ ,ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่อ...อ่านต่อ
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิร...อ่านต่อ
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร “อาชีพธุรกิจกาแฟ” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ดำ...อ่านต่อ
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 พร้อมจัดทำกระทงเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้าวัด ณ วัด...อ่านต่อ
22 พ.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
15 พ.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 25 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา
15 พ.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการครู อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียน คำขอและเขียน...อ่านต่อ
09 พ.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]