รายละเอียด :
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาการแปรรูปอาหาร(การทำถั่วเคลือบโอวัลติน,การทำเค้กกล้วยหอม) และวิชาผลิตภัณฑ์น้ำยา...อ่านต่อ
25 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 52 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 รายวิชา คือ วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และวิชาซ่อม...อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 35 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และครู ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรต...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ Show & Share Vocational Education (ยกกำลังสอง) ซึ่งมีนายอร...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึก...อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี พระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เจ้าคณะตำบลสวนป่าน โดยมีประเพณีตำขนมจีนโบราณ,...อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
ดูงานบ่มเพาะฯ จ.อยุธยา
14 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 30 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ จ.นครปฐม
14 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เ...อ่านต่อ
02 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 48 ครั้ง]