รายละเอียด :
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ...อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ระดับจังหวัด
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 1 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ เรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 18,30 ชม. ให้กับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างโอกาสในการประก...อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้" เพื่อให้ความรู้ฝึกทักษะอาชีพ ให้มีงานทำ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร...อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีเบิกเนตร ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธศิลามณี(หลวงพ่อแดง) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษานครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาชีวศึกษานครปฐม
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 1 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาชีพนักธุรกิจกาแฟ หลักสูตร 18 ชม. ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ชมรมบาริสต้าและศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รุ่นที่ 1 จำน...อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่ 1 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าพระร่วง...อ่านต่อ
06 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน นำโดยนางสิริวรรณ ...อ่านต่อ
06 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับรูปแบบการศึกษา ระบบทวิภาคี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
06 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 13 ครั้ง]