รายละเอียด :
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ความรู้ด้านการชงกาแฟ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จำนวน 80 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นิเทศการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในระบบทวิภาคี ระบบทวิภาคี(wil) หลักสูตรภาคสมทบและหลักส...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีกับ นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...อ่านต่อ
05 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ออกร้านจำหน่ายอาหารให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...อ่านต่อ
05 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ออกร้านจำหน่ายอาหารให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...อ่านต่อ
03 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่ 2 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพ...อ่านต่อ
02 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยห...อ่านต่อ
01 ส.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติดตามให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง...อ่านต่อ
26 ก.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดย นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย...อ่านต่อ
26 ก.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]