รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...อ่านต่อ
05 ธ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...อ่านต่อ
03 ธ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Equalize ทำให้เท่าเทียม เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัม...อ่านต่อ
01 ธ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ เศษปาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชานักชงกาแฟ จำนวน 12 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอ...อ่านต่อ
30 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและการป้องกันแล...อ่านต่อ
29 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ...อ่านต่อ
29 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูนิเทศดีเด่น ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ปริมลฑล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอา...อ่านต่อ
28 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัต...อ่านต่อ
28 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงป...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]