รายละเอียด :
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศ...อ่านต่อ
09 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
08 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
08 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ,ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี,ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้า...อ่านต่อ
29 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23-27 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดสิงห์บุรีแล...อ่านต่อ
29 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(ภาค ค.) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ...อ่านต่อ
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู จัดสัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทาง สาขางานยานยนต์ (รุ่นที่ 14) จำนวน 75 ชั่วโมง กลุ่มประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. นครปฐม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และได้รับรางวัล พร้อมคณะครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยสารพัดช...อ่านต่อ
17 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทำพิธีมอบธงเจ้าภาพ การนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำจังหวัด และการแสดงของเจ้าภาพ...อ่านต่อ
12 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 19 ครั้ง]