รายละเอียด :
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา" เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
06 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี นายอรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
06 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
06 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ณ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก กทม.
06 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เพื่อแจ้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและปรึกษาหารือ แนวทางจัดการเรียนการ...อ่านต่อ
04 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จ.เพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ,การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น...อ่านต่อ
04 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เพื่อแจ้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสาร...อ่านต่อ
04 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหนองดินแดง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน...อ่านต่อ
04 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแ...อ่านต่อ
04 ต.ค. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ศึกษาดูงานห้องมัลติมิเดีย เพื่อสอนออนไลน์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี
29 ก.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]