ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ จ.นครปฐม
วันที่ : 14 ธ.ค. 2563 เวลา : 20 : 16 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%