ประชุมวิชาการ อวท.
รายละเอียด :
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 14 ธ.ค. 2563 เวลา : 23 : 40 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 62 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%