งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพฯ
รายละเอียด :
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ Show & Share Vocational Education (ยกกำลังสอง) ซึ่งมีนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมจัดนิทรรศการบูธแนะแนวมหกรรมการศึกษาสายวิชาชีพ ,ร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ,ร่วมการแข่งขันคนพันธุ์ R ซึ่งนักเรียนผู้เข้าประกวดได้รับรางวัล Smart Girl และร่วมประกวด Start Up หนึ่งสาขา หนึ่งผลิตภัณฑ์ SME ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วันที่ : 17 ธ.ค. 2563 เวลา : 19 : 07 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 70 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%