ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
รายละเอียด :
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 รายวิชา คือ วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ วัดหนองเสือ จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 23 ธ.ค. 2563 เวลา : 21 : 11 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%