ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
รายละเอียด :
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาการแปรรูปอาหาร(การทำถั่วเคลือบโอวัลติน,การทำเค้กกล้วยหอม) และวิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์(การทำน้ำยาล้างจาน,การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม(สูตรเนื้อเหลว) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ วัดหนองเสือ จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 25 ธ.ค. 2563 เวลา : 00 : 03 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 83 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%