นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา
รายละเอียด :
วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและสนับสนุน การตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 29 ม.ค. 2564 เวลา : 21 : 30 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%