การประชุมฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด :
วันที่ 27 มกราคม 2564 การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 29 ม.ค. 2564 เวลา : 21 : 31 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%