เปิดการเรียนการสอนฯ 2/2563
รายละเอียด :
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนคปฐม เปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ หลังจากปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยมีการตรวจคัดกรอง,วัดอุณหภูมิ ,ลงทะเบียนเว็ปไซต์ไทยชนะ, เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
วันที่ : 02 ก.พ. 2564 เวลา : 22 : 35 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%