นิเทศการเรียนการสอนฯ 2/2563
รายละเอียด :
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 02 ก.พ. 2564 เวลา : 22 : 37 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%