เข้ารับการประเมินนักเรียนฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รายละเอียด :
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยอาจารย์สุภัทตรา โพธิ์ธนาภา อาจารย์มหิดล สุรียพรรณ และอาจารย์เปมิกา กันทะวงค์ นำนักเรียน(นางสาวจันทร์นิภา ล้อมวงศ์) เข้ารับการประเมินนักเรียนอาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วันที่ : 10 ก.พ. 2564 เวลา : 17 : 31 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%