ประเมิน อวท. ระดับ อศจ.นครปฐม
รายละเอียด :
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม
วันที่ : 10 ก.พ. 2564 เวลา : 17 : 35 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%