ประดับแถบ 2 สี
รายละเอียด :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินพิธี เข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการกิจกรรมและวันสำคัญงานลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 11 ก.พ. 2564 เวลา : 16 : 50 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%