ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 16 ก.พ. 2564 เวลา : 15 : 54 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 28 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%