ประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทำพิธีมอบธงเจ้าภาพฯ
รายละเอียด :
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทำพิธีมอบธงเจ้าภาพ การนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำจังหวัด และการแสดงของเจ้าภาพในครั้งต่อไป และการประชุมแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 12 มี.ค. 2564 เวลา : 23 : 58 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%