มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ
รายละเอียด :
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. นครปฐม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และได้รับรางวัล พร้อมคณะครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 17 มี.ค. 2564 เวลา : 00 : 08 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%