พิธีเปิด ตรอ. รุ่นที่ 14
รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทาง สาขางานยานยนต์ (รุ่นที่ 14) จำนวน 75 ชั่วโมง กลุ่มประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 มี.ค. 2564 เวลา : 19 : 36 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%