กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 08 เม.ย. 2564 เวลา : 23 : 55 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 25 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%