ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
รายละเอียด :
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ 1 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ som-o สบู่เหลวผสมสารสกัดจากเปลือกส้มโอ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วันที่ : 09 เม.ย. 2564 เวลา : 00 : 06 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 29 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%