ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ทักษะงานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. และ ปวส.
รายละเอียด :
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 ทักษะงานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 17 ธ.ค. 2564 เวลา : 23 : 08 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%