รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช.
รายละเอียด :
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. (ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1) และทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่ : 17 ธ.ค. 2564 เวลา : 23 : 09 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%