เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
รายละเอียด :
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี
วันที่ : 21 ธ.ค. 2564 เวลา : 21 : 29 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%