ระยะสั้น วิชาการร้อยลูกปัด
รายละเอียด :
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการร้อยลูกปัด ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 21 ธ.ค. 2564 เวลา : 21 : 31 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%