ประชุม
รายละเอียด :
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 และประชุมผู้บริหารและคณะครู ในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 21 ธ.ค. 2564 เวลา : 21 : 31 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%