ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก
รายละเอียด :
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World soil day) ปี 2564 ในหัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”(Halt soil salinization,boost soil productivity) โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ : 24 ธ.ค. 2564 เวลา : 20 : 34 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%