กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
รายละเอียด :
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคี สร้างวินัยให้กับตนเอง มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 30 ธ.ค. 2564 เวลา : 16 : 05 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%