วันคริสต์มาส
รายละเอียด :
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญ (วันคริสต์มาส) ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวันสำคัญของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ต่างประเทศ สร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม
วันที่ : 30 ธ.ค. 2564 เวลา : 16 : 06 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%