โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่
รายละเอียด :
วันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ ณ ปั้มเซลล์ บริษัท นันทพัทธ์ ปิโตรเลียม จำกัด ต.สระกะเทียม จ.นครปฐม
วันที่ : 30 ธ.ค. 2564 เวลา : 16 : 07 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%