โครงการออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
รายละเอียด :
วันที่ 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมหารือ การดำเนินโครงการออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะด้านงานช่าง/งานฝีมือ ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ พัฒนาและสร้างอาชีพ บูรณาการกิจกรรมการเรียน การสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ.ลพบุรี
วันที่ : 10 ม.ค. 2565 เวลา : 17 : 33 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 22 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%