การประชุมสัมมนาฯ ระบบทวิภาคี
รายละเอียด :
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับรูปแบบการศึกษา ระบบทวิภาคี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วันที่ : 06 มิ.ย. 2565 เวลา : 21 : 12 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 13 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%