กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3 มิ.ย. 65
รายละเอียด :
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 06 มิ.ย. 2565 เวลา : 21 : 13 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%