พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป 3 มิ.ย. 65
รายละเอียด :
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่ 1 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 06 มิ.ย. 2565 เวลา : 21 : 14 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%