ร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษานครปฐม ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด :
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษานครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาชีวศึกษานครปฐม
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 47 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%