พิธีเบิกเนตร ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 วัดหนองดินแดง
รายละเอียด :
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีเบิกเนตร ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธศิลามณี(หลวงพ่อแดง) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 51 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%