โครงการ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้"
รายละเอียด :
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้" เพื่อให้ความรู้ฝึกทักษะอาชีพ ให้มีงานทำ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ การพัฒนา และการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ โดย นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในวันงานประกอบด้วย การแข่งขันดริปกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟอาชีวะศึกษา ภายใต้แบรนด์ "R-Cheewa coffees" ซึ่งผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สถานประกอบการธุรกิจกาแฟ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.), หลักสูตรนักธุรกิจกาแฟ,หลักสูตรนักชงกาแฟ, หลักสูตรนักชงกาแฟด้วยอุปกรณ์ slow Bar,หลักสูตรศิลปะการเทฟองนม, หลักสูตรอาหารว่างและเบเกอรี่, หลักสูตรการตกแต่งผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กด้วยปูนสไตล์ลอฟท์, หลักสูตรการทาเล็บเจลเบื้องต้น, หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ, หลักสูตรงานบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม, การจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพเพื่อคนพิการ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคาร์แคร์คลินิก,หลักสูตรนักชงกาแฟด้วยอุปกรณ์ slow Bar, หลักสูตร Admin Page, หลักสูตรการซ่อมบำรุงมุ้งลวด ณ วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 55 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%