จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 18,30 ชม.
รายละเอียด :
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ เรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 18,30 ชม. ให้กับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย วิชาช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ,วิชาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน ,วิชาการชงกาแฟด้วยอุปกรณ์ Slow Bar ,วิชาแกะสลักผักและผลไม้ และวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น(แต่งหน้าเค้ก)
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 57 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%