ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ
รายละเอียด :
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยาลัยสารพัดสารพัดช่างนครปฐม ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแก่ประชาชน ณ วัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 21 : 02 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%