เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
รายละเอียด :
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วันที่ : 09 พ.ย. 2565 เวลา : 21 : 43 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%