ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา
รายละเอียด :
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชา เพื่อรับทราบนโยบาย สอศ. และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 09 พ.ย. 2565 เวลา : 21 : 45 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%