งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 19 พ.ย. 2565 เวลา : 02 : 40 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%