ประชุมฯ
รายละเอียด :
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 19 พ.ย. 2565 เวลา : 02 : 47 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%