หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาหารจานเดียว
รายละเอียด :
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาหารจานเดียว ให้กับ นักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 19 พ.ย. 2565 เวลา : 03 : 21 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%