ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ
รายละเอียด :
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู หัวหน้าแผนกวิชาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 พ.ย. 2565 เวลา : 01 : 46 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%