ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด :
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 พ.ย. 2565 เวลา : 02 : 09 น.
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%