รายละเอียด :
วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...อ่านต่อ
03 พ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีชีวิตใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2564 ณ วิทยาลัย สารพัดช่างนครปฐม
19 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 16 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศ...อ่านต่อ
09 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 28 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
08 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 30 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนายการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
08 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ,ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี,ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้า...อ่านต่อ
29 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23-27 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดสิงห์บุรีแล...อ่านต่อ
29 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 48 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(ภาค ค.) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ...อ่านต่อ
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู จัดสัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทาง สาขางานยานยนต์ (รุ่นที่ 14) จำนวน 75 ชั่วโมง กลุ่มประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]