รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายวุฒิชัย รักชาติ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่า...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจ...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายันจันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบคุลาการทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ 1. รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 2. รางวัลรองช...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน (ทักษะการประกอบอ...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งชันหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะก...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน (ทักษะการประกอบอา...อ่านต่อ
26 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยา...อ่านต่อ
23 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู หัวหน้าแผนกวิชาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ
23 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาหารจานเดียว ให้กับ นักเร...อ่านต่อ
19 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY กิจกรรมอาสาพัฒนา ...อ่านต่อ
19 พ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : นายจาตุรงค์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]