รายละเอียด :
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการร้อยลูกปัด ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่า...อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัย...อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. (ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1) และทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและค...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 ทักษะงานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ระดับ ปวช...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการ...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “อาชีพธุรกิจกาแฟ” ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร “อาชีพธุรกิจกา...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 64 ปี พระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เจ้าคณะตำบลสวนป่าน ,กิจกร...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 6 ชั่วโมง วิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอ...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 6 ชั่วโมง วิชาการทำขนมจีบ วิชาการชงเครื่องดื่ม วิชาเครื่องดื่มสมุนไพร และว...อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม...อ่านต่อ
07 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 22 ครั้ง]