ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ...อ่านต่อ
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำ...อ่านต่อ
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมกันเดินรณ...อ่านต่อ
27 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 25 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รอ...อ่านต่อ
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ปร...อ่านต่อ
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันท...อ่านต่อ
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด