ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประธานอาชีวศ...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เ...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม (การเ...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ ICT & Digital content ดำเนินโครงการ...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ ICT & Digital content ดำเนินโครงกา...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาส...อ่านต่อ
18 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด