ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 17 มกราคม 2563 ( Wind mill Building steps) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโค...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9-12 มกราคม 2563 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษ...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มกราคม 2563 ( Line tracking Building steps) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำ...อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร...อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสา...อ่านต่อ
27 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด