ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 3,11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมส...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแร...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มีนาคม2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะด้าน ICT “การขายสินค...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การเขีย...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่ยื่นคำร้องขอแก้กิจกรรม ประจ...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินกิจกรรมสัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประก...อ่านต่อ
05 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด