ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการปร...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งข...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
13 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด