ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม


รายละเอียด :
วันที่ 12 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรม Computing EdTech Kit ชุดเรียนร...อ่านต่อ
12 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานมหกรรมการศึกษาสู่อาชีพ Show & Sha...อ่านต่อ
11 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ด...อ่านต่อ
10 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนคร...อ่านต่อ
09 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกอบธุรกิจ ภ...อ่านต่อ
03 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษา ในการประเมิน...อ่านต่อ
03 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด